神學

Okno teologii otwarte na Azję

Shenxue…
czyli teologia po chińsku

Shenxue.org to portal Instytutu Badań nad Teologią i Duchowością Dalekiego Wschodu, poświęcony relacjom religii azjatyckich i chrześcijaństwa. Portal jest platformą spotkania i dialogu osób, które próbują odnaleźć swoje miejsce jako chrześcijanie w kontekście międzykulturowym: m. in. tych, którzy tworzą teologię w systemach filozoficznych innych niż arystotelesowsko-tomistyczny, którzy uprawiają Sztuki Walki Dalekiego Wschodu, ćwiczą Jogę, a jednocześnie całym swoim jestestwem przynależą do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.
Portal tworzy i jednoczy osoby zainteresowane teologią i duchowością dalekowschodnią, poddając ją analizie i pogłębionej krytyce, udostępnia materiały dla członków Instytutu, Teologów i Sympatyków.
W swoim rdzeniu Instytut Badań nad Teologią i Duchowością Dalekiego Wschodu jest think tankiem, zainicjowanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Zajmuje się badaniami i analizą zderzenia chrześcijaństwa z mądrością Dalekiego Wschodu na potrzeby hierarchii Kościoła katolickiego.

Shenxue…
czyli teologia po chińsku

Shenxue.org to portal Instytutu Badań nad Teologią i Duchowością Dalekiego Wschodu, poświęcony relacjom religii azjatyckich i chrześcijaństwa. Portal jest platformą spotkania i dialogu osób, które próbują odnaleźć swoje miejsce jako chrześcijanie w kontekście międzykulturowym: m. in. tych, którzy tworzą teologię w systemach filozoficznych innych niż arystotelesowsko-tomistyczny, którzy uprawiają Sztuki Walki Dalekiego Wschodu, ćwiczą Jogę, a jednocześnie całym swoim jestestwem przynależą do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.
Portal tworzy i jednoczy osoby zainteresowane teologią i duchowością dalekowschodnią, poddając ją analizie i pogłębionej krytyce, udostępnia materiały dla członków Instytutu, Teologów i Sympatyków.
W swoim rdzeniu Instytut Badań nad Teologią i Duchowością Dalekiego Wschodu jest think tankiem, zainicjowanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Zajmuje się badaniami i analizą zderzenia chrześcijaństwa z mądrością Dalekiego Wschodu na potrzeby hierarchii Kościoła katolickiego.

Akceptujemy je [inne tradycje religijne] jako znaczące i pozytywne elementy w Bożej ekonomii zbawienia. Uznajemy w nich i szanujemy głębokie duchowe i etyczne rozumienie i wartości. Przez wiele wieków były one skarbnicą religijnego doświadczenia naszych przodków, od których nasi współcześni nie przestają czerpać światła i mocy. Były i stale są autentycznym wyrazem najbardziej wzniosłych pragnień ich serc i domem ich kontemplacji i modlitwy. Pomagały nadawać kształt dziejom i kulturom naszych narodów. Jakże zatem nie mamy okazywać im szacunku i czci? Jakże nie mamy uznać, że Bóg przyciągał nasze narody ku sobie przez te religie?

Dokument Końcowy z Pierwszego Zgromadzenia Plenarnego Federacji Biskupów Azji nr 14-15

Dokumenty

Testy

Bibliografia