Dokumenty

„Dokumenty” to takie teksty, które mają wymiar normatywny, nie są jedynie teologicznymi poszukiwaniami pojedynczych autorów.
Dorobek teologiczny rozumiany jako prace naukowe, książki i artykuły można znaleźć w zakładce „Bibliografia”.

KONFERENCJA 2021

Dokumenty fundacyjne

  1. Statut (dokument) (pdf)
  2. Zatwierdzenie Statutu
  3. Erekcja
  4. Dyrektor
  5. Władze Instytutu Badań nad Teologią i Duchowością Dalekiego Wschodu

 

Przynależność

  1. Formularz zgłoszeniowy do Instytutu Badań nad Teologią i Duchowością Dalekiego Wschodu
  2. FAQ czyli najczęściej zadawane pytania

 

Dokumenty różne

  1. Kluczowe pojęcia filozofii chińskiej
  2. Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate
  3. List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej Orationis formas